Welkom

   
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cache+wissen Kerk aan de Zenne

Pastorale zone 'Kerk aan de Zenne'

Alweer een jaar voorbij: Een jaar met vervelende dagen, een paar rotweken misschien, een jaar met tranen van verdriet, grote en kleine zorgen, spanningen.
En misschien was het voor u een jaar getekend door een afscheid, een verlies voor altijd. Of een jaar waarin weer niet is uitgekomen wat u zo gehoopt had. Kortom, een jaar met donkere kanten.
Maar ook een jaar wellicht met onverwachte blije dagen, ontroerende gebeurtenissen, ondervonden vriendschap, nieuw leven misschien. Of: eindelijk is er gebeurd wat je al zo lang hoopte. Ook een jaar dus met zijn blije en lichte kanten, een jaar waarin je goed gedaan is, en jij goed gedaan hebt.

Vandaag vieren we oud en nieuw. Dat wil zeggen dat we het oude jaar inwisselen voor het nieuwe.
Maar eigenlijk kan dat niet. Je kunt wel je oude agenda wegleggen, een nieuwe kalender ophangen, maar het oude jaar neem je toch met je mee. Wat je in het vorige jaar beleefd hebt aan blije en moeilijke dingen, draag je in je mee, en het nieuwe jaar zal getekend zijn door het oude. We vieren oud én nieuw, niet oud óf nieuw.

Op alle niveaus van het leven is het trouwens van belang oud en nieuw met elkaar te verbinden, het nieuwe te laten groeien uit het oude.

Zo is er een oude - nog maar weinig gebruikte - wens: Gezegend nieuwjaar.
Die oude wens wil ik een nieuwe klank geven.
‘Zegenen’ is de vertaling van het Latijnse woord bene-dicere, en dat betekent letterlijk: iets goeds zeggen. Iemand zegenen is dan ook eigenlijk iemand lof toezwaaien. Wanneer wij u vandaag een gezegend nieuwjaar toewens, gunnen wij u van harte dat ze goede dingen over u en tegen u zullen zeggen, dat u gewaardeerd zult worden, en dat u anderen bemoedigt en respecteert.
Wij van onze kant zeggen dank aan alle mensen die ons in het voorbije jaar hebben bemoedigd en gewaardeerd op allerlei manieren.
En wij danken allen die voor ons persoonlijk en voor onze parochies een zegen waren.
Moge met Gods hulp - geleerd van het oude - het nieuwe jaar voor u allen een jaar van zegen zijn…

Dirk De Gendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor -Deken     Dirk De Gendt
    Sint-Amandsplein 4/B
    1853 Strombeek-Bever
    Pastorijstraat 12, 1982 Weerde
    
Federatiesecretariaat    (federatieblad, missen, doopviering, huwelijk, catechese, overlijden)
    Tel 015 61 19 29

    secretariaat@pastoralezonekerkaandezenne.be
    federatiezemst@gmail.com

Betalingen  Catechese
    BE79 9734 2962 2633
    van 'Parochiefederatie Zemst' - Stichting

 Betaling Parochieblad' Kerk en Leven'
Drukkerij en uitgeverij Halewijn N.V
 BE22 7885 3081 3947

Kerk aan de Zenne
    Misintenties, Zondagsgebed, Uitvaarten en Huwelijken
    BE67 7370 6857 3787
    van 'Parochiefederatie Zemst-Transit'

   https://www.sinthubertusprocessie-elewijt.be/ 
Contacten Parochiezaal
    Elewijt 015 61 17 38
    Eppegem 0473 75 88 76
    www.parochiezaal-eppegem.be

    Hofstade 0468 17 34 22
    parochiecentrumhofstade@gmail.com

    Laar 015 61 56 71
    www.zemst-laar.be/parochiecentrum

    Weerde 015 61 74 35
    Zemst 0474 92 88 65
    
Scholen    Elewijt
    De Regenboog 015 61 88 60
    Eppegem
    De Waterleest 015 61 88 40
    Hofstade
    Ter Berken 015 61 23 69
    De Kriekelaar 015 61 09 84
    Laar
    De Pimpernel 015 62 10 83
Weerde
De Zonnewijzer 015 61 28 25
    Zemst
    Wonderwijs 015 61 27 29
    De Tuimeling 015 61 03 31