Huwelijk

Huwelijk

Wie een kerkelijk huwelijk wenst te sluiten neemt daartoe contact op met het federatiesecretariaat en vraagt een afspraak.

In een eerste contact krijgen de verloofden alle gewenste informatie en wordt een aanvang gemaakt met het invullen van hun huwelijksdossier.

Vervolgens nemen de kandidaat-trouwers deel aan een verloofdenontmoeting.

In samenspraak met Deken Dirk De Gendt kunnen zij ook mee vorm geven aan hun huwelijksviering en daarbij kiezen tussen een eucharistieviering of een gebedsdienst.