Ziekenzalving

Ziekenzalving

Het ‘Heilig Oliesel’ werd/wordt door velen nog gezien en beleefd als het sacrament van de stervenden.
Steunend op de brief van de apostel Jacobus gaat het echter eerder over een sacrament dat zieken kracht, hulp en genezing schenkt en ook vergeving voor al hun zonden.

In samenspraak met de plaatselijke ziekenzorgkernen worden gemeenschappelijke ziekenzalvingen gehouden in onze kerken.
Iedereen is daarbij welkom.

In de rusthuizen Releghem, Ambroos en Zonnesteen gaan jaarlijks gemeenschappelijke ziekenzalvingen door.

Op gewone aanvraag komt Deken Dirk De Gendt of klik hier voor Pater Chuks ook in het rusthuis, in de kliniek of aan huis voor een individuele ziekenzalving.

         
Is iemand onder u ziek, laat hij dan de priesters van de gemeente roepen;
zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de Naam des Heren.
En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. (Jacobus 5, 14-15)