Kerkraden

  Elewijt Eppegem Hofstade
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Lid
 Lid
 Lid van rechtswege
Lemmens Roger
Van Loock Renilde
Heymans Paul
De Broeck Lutgarde
Bautmans Dirk
Pastoor Frans
Gysenbergs Wouter
De Reu Lore
Van den Broeck Bart
De Ridder Jef
Jacobs Karel
Pastoor Frans
Hellemans Frank
Van de Maele Dirk
Gijsemans Peter
Selleslagh Luc
Verschueren Cor
Pastoor Frans
       
  Laar Weerde Zemst
Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Lid
 Lid
 Lid van rechtswege
Doms Pierre
Vandekerckhove Chris
Vleminckx Benny
Jennis Paul
Ceulemans André
Pastoor Frans
De Ron Wilfried
Van Haesendonck Chris
Van Sebroeck Jos
Thomassen Isabelle
Geldof Anne
Pastoor Frans

Pittois Eric
Muyldermans Marc
Van Sebroeck Jos
De Mesmaecker Laurant
Nijssen Cyriel
Pastoor Frans
 

  Centraal Kerkbestuur    

  Voorzitter

  Secretaris

  Lid

  Lid

  Lid

Heymans Paul

Pastoor Frans

Gysenbergs Wouter

Doms Pierre

Verschueren Cor

  Aangesteld door CKB Verlinden Marc