Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71
Parochiecentrum Zemst-Laar

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


             

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

    

 

Aantallen
Regelmatig krijgen we de vraag  naar het aantal zitplaatsen in onze kerken.
Ziehier een overzicht
Over het aantal inwoners in onze parochies bestaan
ook regelmatig misverstanden.
-Elewijt 318 We geven de cijfers van 2012  
-Eppegem 365 -Elewijt 5092  
-Hofstade 452 -Eppegem 4217  
-Laar 262   -Hofstade 4820  
-Weerde 240 -Laar 2101    
-Zemst 246 -Weerde 2505  
  -Zemst 3894  
      Inmiddels zullen deze cijfers wel wat gewijzigd zijn,
maar de grote lijn zal allicht dezelfde blijven.
 

Aswoensdag
De vastentijd – de voorbereiding op het paasfeest – begint dit jaar al op 10 februari.
Dat betekent dus een vroege Pasen (op 27 maart)
De avondviering met askruisje gaat door in Laar op woensdag 10 februari om 19.00 uur.
Bovendien kan u op dezelfde dag een askruisje halen in de twee Zemstse rusthuizen:
-in rusthuis Releghem om 10.00 uur.
-in rusthuis Zonnesteen om 14.00 uur.

 

ZEMST
RESTAURATIEWERKEN   in onze kerk
Eindelijk is het zo ver: op 1 februari zullen de werken kunnen beginnen.
De vloer die stuk gereden werd bij de schilderwerken wordt hersteld en ook de glasramen krijgen een opknapbeurt, want heel wat ruitjes sneuvelden als gevolg van vandalisme.
Dat betekent dat we onze kerk ongeveer een half jaar niet meer zullen kunnen gebruiken.

Hoe gaan we om met deze tijdelijke moeilijke situatie'!


1) Ieder kiest een kerk in de omgeving uit om regelmatig de eucharistie te gaan meevieren.
Mekaar een lift aanbieden kan daarbij een goede steun zijn.
2) In die kerk kunnen ook misintenties voor overleden familieleden aangevraagd worden. Intenties die al eerder aangevraagd werden zullen we automatisch overzetten naar de kerk van Hofstade, tenzij de familie dit anders wenst en het ons laat weten.
3) Voor uitvaartdiensten, huwelijken, jubilea, ... kan de familie kiezen tussen één van de vijf andere kerken. Voor doopvieringen was dat al eerder het geval. '
4) De resterende catechese-missen (zondag 28/2 en Witte Donderdag 24/3) het communiefeest
(donderdag 5/5) zullen doorgaan in de kerk van Hofstade.
5) Met al uw vragen kan u zich wenden tot het federatiesecretariaat.

Restauratiewereken kerk Zemst

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter ZemstJes. 6, 1-2a.3-8 Hier ben ik: zend mij
Lc 5, 1-11 Gooi uw netten uit voor de vangst
Roeping van enkele vissers

[1] Toen Hij aan het meer van Gennesaret stond en de mensenmenigte zich om Hem verdrong om het woord van God te horen, [2] zag Hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. [3] Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf Hij de mensen onderricht. [4] Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon: ‘Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen.’ [5] ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten uitwerpen.’ [6] Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden. [7] Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen, en beide boten vulden ze tot zinkens toe. [8] Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op z’n knieën voor Jezus en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens.’ [9] Want schrik had hem, en allen die bij hem waren, bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. [10] Zo verging het ook Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang. Voortaan zul je mensen* vangen.’ [11] Ze brachten de boten aan land, lieten* alles achter en volgden Hem.

 

mailto:webmaster