laatste avondmaal

 

 

 

Federatieploeg
Kerkraden
Parochieploegen
Catechisten
Familievieringen                 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans
            
          
mail Pastoor Frans

Onze bankrekeningnummers

 Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

 Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      

 Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


                     

                             
   

  Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

   E.H.Brieven             Pater Theobald       E.H.Van Malderen


Zondag 3 augustusi 2014 - 18 de zondag door het jaar
(klik op de knop)
 

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93


Zondag 3 augustus 2014 - Achttiende zondag door het jaar A

Jes. 55, 1-3 Verzadigt u aan heerlijke spijs
Mt. 14, 13-21 Allen aten tot ze verzadigd waren

[Jezus geeft vijfduizend mensen te eten
[13] Toen Jezus dat hoorde, week Hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze Hem te voet vanuit de steden. [14] Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. [15] Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: ‘Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’ [16] Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.’ [17] Zij zeiden Hem: ‘Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’ [18] Hij zei: ‘Breng die hier.’ [19] Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. [20] Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. [21] Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.


eucharistie

 

 

 

mailto:webmaster