laatste avondmaal

 

 

 

Federatieploeg
Kerkraden
Parochieploegen
Catechisten
Familievieringen

                  

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans
            
          
mail Pastoor Frans

Onze bankrekeningnummers

 Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

 Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      

 Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 

 

 


                     

                             
   

  Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

   E.H.Brieven             Pater Theobald       E.H.Van Malderen


7 september 2014 - 23 ste zondag door het jaar - A
(klik op de knop)
 

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93


Ez. 33, 7-9 Als gij de boosdoener niet waarschuwt
Mt. 18, 15-20 Wanneer uw broer gezondigd heeft, wijs hem dan terecht

[15] Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. [16] Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. [17] Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. [18] Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. [19] Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. [20] Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.

eucharistie

 

 

 

mailto:webmaster