Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


                     

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

       

 

 

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter Zemst

Zondag 1 februari  2015 - Vierde zondag door het jaar - B
Deut 18, 15 -20                Ik zal een profeet doen opstaan
Mc 1, 21-28                       Hij onderwees hen met gezag

Genezingen in Kafarnaüm [21] Ze trokken naar Kafarnaüm*. De eerste de beste sabbat ging Hij naar de synagoge en gaf er onderricht*. [22] Ze waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden*. [23] En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen: [24] ‘Wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’ [25] Jezus strafte hem af: ‘Houd uw mond* en ga uit hem weg.’ [26] En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. [27] Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: ‘Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.’ [28] Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea

 

mailto:webmaster