Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71
Parochiecentrum Zemst-Laar

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


             

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

    

 

 

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter Zemst

Zondag 11 oktober 2015 - 28e zondag door het jaar – B
Wijsh 7, 7-11 Rijkdom beschouwde ik als niets
Mc 10, 17-30 Ga verkopen wat ge bezit

17] Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ [18] Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. [19] De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ [20] Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ [21] Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ [22] Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit. [23] Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: ‘Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. [25] Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ [26] Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ [27] Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’ [28] Toen begon Petrus tegen Hem: ‘Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’ [29] Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap, [30] of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.

 

mailto:webmaster