Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


                     

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

       

 

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter Zemst


Jes. 55, 6-9 Uw gedachten zijn niet mijn gedachten
Mt. 20, 1-16a Zijt gij kwaad omdat Ik goed ben?

Arbeiders van het elfde uur [1] Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar die ’s morgens heel vroeg eropuit ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. [2] Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. [3] Toen hij rond het derde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan. [4] Hij zei tegen hen: “Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.” [5] En ze gingen. Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo. [6] Toen hij rond het elfde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” [7] Ze antwoordden hem: “Omdat niemand ons gehuurd heeft.” Waarop hij tegen hen zei: “Ga ook naar mijn wijngaard.” [8] Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: “Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.” [9] De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie. [10] De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. [11] Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: [12] “Die laatsten daar hebben één uur gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.” [13] Maar hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie? [14] Pak je geld maar aan, en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. [15] Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?” [16] Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

 

mailto:webmaster