Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71
Parochiecentrum Zemst-Laar

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


             

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

    

 

 

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter Zemst


Zondag 31 mei 2015 - Heilige drie-eenheid – B
Deut. 4, 32-34.39-40 De Heer is God; er is geen ander
Mt. 28, 16-20 Zie, Ik ben met u, alle dagenOpdracht in Galilea [16] De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg* die Jezus hun had aangewezen. [17] Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. [18] Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. [19] Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, [20] en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’


 

mailto:webmaster