Parochiefederatie Zemst

 

 

Welkom op de website van de 'Parochiefederatie Zemst'

 

 

 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93

Onze bankrekeningnummers

1) Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

2) Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      


Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71
Parochiecentrum Zemst-Laar

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


             

                             
   

        Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

      E.H. Brieven                   Pater Theobald           E.H. Van Malderen

    

 

 

federatie Sint Hubertus Elewijt Sint Clemens eppegem ijstand Hofstade HH.Engelbertus en Bernardus Laar Sint Martinus Weerde Sint Pieter Zemst

Zondag 2 augustus 2015 - 18e zondag door het jaar –B
Ex 16, 2-4.12-15 Het brood uit de hemel
Joh 6, 24-35 Wie tot Mij komt zal geen honger hebben [24] Toen Jezus nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken. [25] Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem: ‘Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’ Jezus: het brood om van te leven [26] Jezus gaf ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. [27] U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven; want op Hem* heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.’ [28] Daarop zeiden ze: ‘Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?’ [29] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.’ [30] Daarop zeiden ze: ‘Maar U, welk teken verricht U dan wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U zich beroepen? [31] Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf* hij hun te eten.’ [32] Jezus hernam: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. [33] Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’ [34] ‘Heer,’ zeiden ze, ‘geef ons dat brood dan, voor altijd.’ [35] Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood* om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst

 

mailto:webmaster