laatste avondmaal

 

 

 

Federatieploeg
Kerkraden
Parochieploegen
Catechisten
Familievieringen                 

 

Federatiepastoor   
Frans Metdenancxt
tel 015 61 19 29

Pastoor Frans
            
          
mail Pastoor Frans

Onze bankrekeningnummers

 Federatieblad en catechese
 BE37 9799 9706 5328
 Parochiefederatie
 Zemst-VPW

 Misintenties en zondagsgebed
 BE44 9796 1829 1745
 Parochiefederatie Zemst      

 Verhuur en reservatie
 Parochielokalen

 Elewijt      015 61 17 38
 Eppegem   0473 75 88 76
 Hofstade  015 33 94 90
 Laar          015 61 56 71

 Weerde en Zemst
 worden niet verhuurd.

 

 

 

 


                     

                             
   

  Meewerkende priesters                                           

   E.Brieven        Pater Theobald        E.H.Van Malderen

   E.H.Brieven             Pater Theobald       E.H.Van Malderen


Zondag 27 juli 2014 - 17 de zondag door het jaar
(klik op de knop)
 

Federatiesecretariaat         
federatiezemst@telenet.be
tel  015 61 19 29                  
fax 015 61 71 93


Zondag 27 juli 2014 - Zeventiende zondag door het jaar - A
1 Kon. 3, 5.7-12 Ik geef u een geest, vol wijsheid
Mt. 13, 44-52 Een schat, verborgen in een akker

[44] Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. [45] Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. [46] Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. [47] Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet, dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. [48] Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden; de slechte gooiden ze weg. [49] Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen [50] en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. [51] Hebben jullie dat allemaal begrepen?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja.’ [52] Hij zei hun: ‘Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’


eucharistie

 

 

 

mailto:webmaster