Elewijt

Kerkraad    
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid van rechtswege
Lemmens Roger
Van Loock Renilde
Heymans Paul
De Broeck Lutgarde
Bautmans Dirk
Pastoor Frans
           
    Adres kerk voor GPS: Tervuursesteenweg 625, 1982 Elewijt
  Parochieploeg  
  Pastoor Frans
De Boeck Annette
Huybrechts Anne
Lemmens Roger
Verbeke Martine