Groeien in geloof

     
 

 In de vastentijd 2008 kwamen we samen met 11 mensen om samen ‘te groeien in geloof’:
 6 weken na elkaar, telkens van 20 tot 22 uur.
        Iedere avond stond een ander thema centraal:

      - Godsbeelden
      - Geloven
      - Jezus ontmoeten
      - Verzoening bevrijdt
      - Leven krijgt toekomst
      - Gods Geest brengt een nieuw begin teweeg.

Alle deelnemers ontvingen een werkboekje voor persoonlijke overweging en meditatie in de tijd die verloopt tussen twee   bijeenkomsten.
Dit was zo’n ingrijpende en deugddoende ervaring voor de deelnemers, dat ze daarna afspraken om te blijven samenkomen: maandelijks op de eerste dinsdag van de maand, want groeien in geloof is een levenslange opgave!
In onze kinderjaren werden velen van ons in het christelijk geloof grootgebracht. Op een of andere manier leven bepaalde beelden, verhalen en gedachten uit die tijd in ons voort. Natuurlijk zijn ze intussen sterk beïnvloed door andere ideeën en gedachten die ons voortdurend worden aangereikt; bijvoorbeeld in onze familie, op het werk, in onze vrienden- of kennissenkring en niet in het minst in de media.

Als ons leven zijn gewone gangetje gaat, staan wij niet echt stil bij het geloof dat wij ooit hebben meegekregen en dat intussen, nu wij volwassen zijn, door zovele dingen is beïnvloed.
Als wij per toeval of door een concrete aanleiding toch eens nadenken over ‘ons’ geloof, merken we dat die overgeërfde beelden, verhalen en gedachten hun vanzelfsprekendheid hebben verloren.
Dan kan het verlangen ontstaan om opnieuw te beginnen en op zoek te gaan naar een meer volwassen geloof.

 

En we blijven verder groeien in geloof:

Elke eerste dinsdag van de maand komen we samen op de pastorie van Hofstade