Pastoor Filip

Graag wil ik alle parochianen heel hartelijk danken voor het warme welkom, dat ik heb mogen ervaren. De vriendelijkheid en openheid waarmee u mij hebt ontvangen, waren erg weldadig. De samenwerking met de vrijwilligers in onze zes kerkgemeenschappen was zeer prettig. Het spijt me dat we niet de kans hebben gekregen om een nadere band met elkaar op te bouwen. Pastoor Frans ben ik zeer erkentelijk voor de aangename en deskundige wijze waarop hij mij heeft ingeleid in het parochiepastoraat in het aartsbisdom, en pater Chuks voor de ongedwongen en vriendelijke samenwerking.
 
De actuele zorgen om de vrede en om het leven van medemensen tonen dat de wereld meer dan ooit nood heeft aan de boodschap van Christus en aan de verzoening die Hij schenkt. Het toont dat we als Kerk broodnodig zijn om de Liefde van God met woord en daad uit te dragen, in de parochiefederatie Zemst, of waar we ook leven en werken.

Nogmaals mijn oprechte dank voor de hartelijke ontvangst en de korte maar zeer aangename samenwerking. Van harte wens ik u allen een mooie opgang naar Pasen toe.